AGJENDA E DREJTORIT TË AKI
  • 04 Prill 2016 

    Takim me Drejtorin e CIA John O.Brennan, në selinë qendrore të CIA në Langley.

    ..........................................................................................................................................................................................................................

Të drejtat e rezervuara © A K I