KONTAKTI


Mesazhi

Faleminderit për komentin tuaj.

 

Adresa:
Rruga Lidhja e Pejës (M9)
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

info@aki-rks.org

Numri kontaktues:
038/260 250


Lokacioni
Të drejtat e rezervuara © A K I